تماس با ما

محل ما

فروشگاه اینترنتی
کامپيوتر پديده
صالح اباد خيابان فردوسي جنب مخابرات مرکزي(رحيمي پور)
شماره تلفن
05152753531

فکس
پست الکترونیک
pcpadideh@

دیدگاه

با ما ارتباط برقرار کنید