تماس با ما

محل ما

فروشگاه اینترنتی
کامپيوتر پديده
صالح اباد خيابان فردوسي جنب مخابرات مرکزي- مديريت: رحيمي پور
شماره تلفن
051-52753531-

فکس
05152753174
پست الکترونیک
@pcpadideh

دیدگاه

با ما ارتباط برقرار کنید